Pravidla standardní soutěže:

  1. Pořadatelem soutěže je projekt TheLastofUs.cz.
  2. Pořadatel si vyhrazuje právo zveřejnit jméno, příjmení, město soutěžícího a označit jeho soutěžní profil na sociálních sítích.
  3. Pořadatel není povinen uchovávat jakékoli zaslané odpovědi týkající se dané soutěže či soutěž samotnou, stejně tak nemá povinnost odpovídat na vznesené dotazy či připomínky.
  4. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout zaslanou odpověď bez předchozího upozornění.
  5. Účastníkem soutěže může být libovolná fyzická osoba nebo právnická osoba. Firmě účastí v soutěži nevzniká žádné právo oproti fyzické osobě, stejně tak odměna a ostatní záležitosti jsou stejné, jak je uvedeno v tomto dokumentu. V případě osoby mladší 15 let se může zapojit se souhlasem zákonného zástupce.
  6. Výherce soutěže bude pouze jeden, pokud není uvedeno jinak u dané soutěže. Výsledné pořadí vyhodnotí pořadatel soutěže dle vlastního uvážení, tedy náhodným výběrem, na základě zaslaných odpovědí či lajkování nebo sdílení skrze sociální sítě. Výherci budou stanoveni nejpozději do dvou týdnů od ukončení soutěže.
  7. Předání výhry proběhne posláním doporučené zásilky na konkrétní jméno a adresu výherce. Pokud je výhra v elektronické formě, zaslána bude na e-mailovou adresu dle dohody s výhercem.
  8. Výherci jsou povinni vyzvednout své výhry do jednoho kalendářního měsíce od vyhlášení výsledků pořadatelem. Nevyzvednuté výhry propadají a nelze je dále nijak vymáhat.

Pořadatel si vyhrazuje právo obměny těchto věcných cen bez předchozího upozornění za ceny obdobného charakteru.

Závěrečná a obecná ustanovení:

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoli bez udání důvodu předčasně ukončit, termínově přesunout nebo zrušit či změnit její pravidla. Pořadatel si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení. Proti určení osoby, autora či děl označených jako vítězné či nejlepší v rámci soutěže se nelze odvolat. Na věcné ceny z této soutěže neexistuje právní nárok a nelze se jejich vydání domáhat soudní cestou. Věcné ceny nelze vyplácet v hotovosti nebo za ně požadovat cokoli jiného.

Pořadatel soutěže se zavazuje, že další získané informace od soutěžících (věk, adresa, e-mail, telefon, web a další citlivá data) nebude nikde zveřejňovat, předávat třetím osobám a bude je uchovávat v bezpečí. Tyto informace slouží pořadateli pouze pro předání výhry, nikoliv pro marketingové účely.

Účast v soutěži je zcela dobrovolná a účastník svojí účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly. Osoba, která se zapojí do soutěží na TheLastofUs.cz dává souhlas ke zpracování osobních údajů. Rovněž souhlasí, že její e-mailová adresa může být sdílena s organizátorem soutěže nebo se společností, která poskytla produkty do soutěže.